Dit hebben we gevonden voor 'Je verkooptransacties op eBay afstemmen'

Je eBay-verkooptransacties afstemmen

Het is belangrijk dat je tijdens het beheer van je bedrijf toegang hebt tot alle informatie over je verkopen en transacties. eBay biedt een gedetailleerde, complete specificatie van al je verkoopactiviteiten, dus je kunt ervoor zorgen dat je interne administratie correct en up-to-date is.

Belangrijk
De informatie op deze pagina geldt alleen voor klanten die in de Europese Unie wonen. Klanten buiten de Europese Unie kunnen het artikel Je eBay-verkooptransacties afstemmen lezen.

Je kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen van je bestellingen, kosten en uitbetalingen downloaden en deze vervolgens afstemmen met je eigen administratie, zodat alles overeenkomt.

Rapporten, overzichten en facturen downloaden

Alle documenten kunnen worden gedownload in de Verkopershub, maar je kunt je financiële overzicht en je factuur ook downloaden vanuit Mijn eBay.

De meeste bestanden hebben de CSV-indeling, die je kunt openen met spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Je financiële overzicht heeft echter de PDF-indeling.

Je kunt deze documenten gebruiken om je eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden je aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens. Hieronder zie je de documenten die je in de Verkopershub kunt vinden, met instructies voor het downloaden van elk document.

Transactierapport

Je transactierapport bevat een gedetailleerde specificatie van al je rekeningactiviteiten voor een bepaald datumbereik. Hieronder vind je details van je transacties, inclusief transactiedatum, bestelnummer, naam van de koper, uitbetalingsdatum, kosten en andere informatie. Je wordt per e-mail geïnformeerd wanneer je rapport beschikbaar is. Zo download je het transactierapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer Transactierapport in het keuzemenu.
 5. Selecteer het rapport Soort en vervolgens de begindatum en de einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken.

Rapporten aanpassen

Je kunt transactierapporten aanpassen door kolommen met informatie over transacties, uitbetalingen, verzending en objecten toe te voegen of te verwijderen. Dat gaat als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Rapporten in de Verkopershub.
 2. Selecteer Transactierapport in het keuzemenu.
 3. Selecteer Kolominstellingen aanpassen.
 4. Selecteer Transactiedetails, Uitbetalingsgegevens, Verzendgegevens of Objectgegevens.
 5. Selecteer of deselecteer informatie voor je rapporten.
 6. Selecteer Opslaan.

Je kunt transactierapporten ook aanpassen door een specifieke uitbetaling te selecteren op het tabblad Uitbetalingen. Alle aanpassingen die je maakt vanaf het tabblad Rapporten of Uitbetalingen gelden voor alle toekomstige transactierapporten. Je kunt altijd terugkeren naar de standaardinstellingen door Standaardinstellingen herstellen te selecteren.

De tijden in je transactierapport komen mogelijk niet overeen met de transactietijden in je administratie vanwege verschillen tussen internationale tijdzones. Daardoor kan je transactierapport soms wat afwijken van andere rapporten. Hieronder vind je enkele gegevens die je in je transactierapport kunt aantreffen. Ze kunnen afzonderlijk of gecombineerd helpen met afstemming van je administratie:

 • Objectnummer: het unieke nummer van het object
 • Uitbetalingsnummer: het unieke nummer van de uitbetaling
 • Referentienummer: het unieke nummer van de transactie
 • Transactie-ID: de unieke ID die gegevens combineert over een koper, object en objectprijs
 • Nettobedrag: het nettobedrag dat je voor de transactie ontvangt
 • Uitbetalingsmethode: de gekoppelde betaalrekening voor de uitbetaling
 • Status: de status van de transactie
 • Reden van blokkering: aanvullende informatie over de blokkeringsstatus van een transactie
 • Verkoopcommissie: kosten berekend als een variabel percentage van het totale bedrag van elke verkoop, plus een vast bedrag voor elke verkoop. Deze kosten worden afgetrokken van de uitbetaling die je ontvangt

Tip
Als geld van je is geblokkeerd, vind je de gegevens in je transactierapport.

Uitbetalingsrapport

Je uitbetalingsrapport bevat een overzicht van je uitbetalingen voor een specifiek datumbereik. Zo download je het uitbetalingsrapport:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Rapporten.
 4. Selecteer Uitbetalingsrapport in het keuzemenu.
 5. Selecteer de begin- en de einddatum.
 6. Selecteer Rapport maken naast het rapport dat je wilt downloaden.

De rapporten die je aanvraagt, worden 90 dagen bewaard. Daarna moet je ze opnieuw aanvragen met behulp van bovenstaande instructies.

Tip
Uitbetalingsdatums komen waarschijnlijk niet precies overeen met de datums op je bankafschrift door de verwerkingstijd van eBay en je bank.

Financieel overzicht

Je financiële overzicht bevat een samenvatting van je maandelijkse rekeningactiviteiten. Je ontvangt elke maand een e-mail om je te laten weten dat je financiële overzicht kan worden gedownload. Je financiële overzicht bevat een samenvatting van je verkoopactiviteiten en een gedetailleerde weergave van je transacties, waaronder informatie over claims, terugbetalingen, betalingsgeschillen en uitbetalingen voor die maand.

Zo download je je financiële overzicht in de Verkopershub en Mijn eBay:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen - nieuw venster of nieuw tabblad in de Verkopershub of naar Betalingen - nieuw venster of nieuw tabblad in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer Afschriften.
 4. Selecteer Downloaden naast het overzicht dat je wilt downloaden.
 5. Selecteer Overzicht of Volledig afschrift.

Maandelijkse overzichten kunnen tien jaar lang worden gedownload. Het overzicht is geen factuur en vervangt geen bestaande rapporten.

Tip
Je vindt een overzicht van je kosten en crediteringen op je maandelijkse financiële overzicht of in een gedownload transactierapport. Beide zijn beschikbaar in de Verkopershub.

Factuur

Je factuur omvat verleende services en alle toepasselijke verkoperskosten en andere kosten. Via een e-mail laten we je maandelijks weten dat je je financiële overzicht kunt downloaden. Je factuur bevat de toepasselijke belasting op kosten en andere kosten die al zijn afgeschreven van je beschikbare, verwerkte en geblokkeerde saldo. Als je op meerdere eBay-sites verkoopt, zie je de kosten en belastingen gegroepeerd op valuta.

Je kunt je factuur downloaden in de Verkopershub of Mijn eBay. Dat doe je als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Betalingen in de Verkopershub of naar Betalingen in Mijn eBay.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Facturen. Je ziet de lijst met beschikbare facturen per maand.
 4. Als je een rapport voor een bepaalde maand wilt downloaden, selecteer je Overzicht downloaden of Details downloaden.

 

Tip
Je kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen downloaden om je eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden je aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens.

Vond je deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor je feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.