Dit hebben we gevonden voor 'Je verkooptransacties op eBay afstemmen'

Uw eBay-verkooptransacties afstemmen

Het is belangrijk dat u tijdens het beheer van uw bedrijf toegang hebt tot alle informatie over uw verkopen en transacties. eBay biedt een gedetailleerde, complete specificatie van al uw verkoopactiviteiten, dus u kunt ervoor zorgen dat uw interne administratie correct en up-to-date is.

Belangrijk
De informatie op deze pagina geldt alleen voor klanten die in de Europese Unie wonen. Klanten buiten de Europese Unie kunnen het artikel Uw eBay-verkooptransacties afstemmen lezen (dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels.)

U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen van uw bestellingen, kosten en uitbetalingen downloaden en deze vervolgens afstemmen met uw eigen administratie, zodat alles overeenkomt.

Rapporten, overzichten en facturen downloaden

Alle documenten kunnen worden gedownload in de Verkopershub, maar u kunt uw financiële overzicht en uw factuur ook downloaden vanuit Mijn eBay.

De meeste documenten bieden een overzicht in PDF-indeling met een optie om een gedetailleerde versie in CSV-indeling te downloaden, die u kunt openen met spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel of Google Sheets Zowel het overzicht als de gedetailleerde versie van uw financiële overzicht heeft echter de PDF-indeling.

U kunt deze documenten gebruiken om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens. Hieronder ziet u de documenten die u in de Verkopershub kunt vinden, met instructies voor het downloaden van elk document.

Transactierapport

Uw transactierapport bevat een gedetailleerde specificatie van al uw accountactiviteiten voor een bepaald datumbereik. Hieronder vindt u details van uw transacties, inclusief transactiedatum, bestelnummer, naam van de koper, uitbetalingsdatum, kosten en andere informatie. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer uw rapport beschikbaar is. Zo downloadt u het transactierapport:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer Transactierapportin het downloadgedeelte.
 4. Selecteer het Soort en vervolgens de begindatum en de einddatum van de transactie.
 5. Selecteer Rapport maken.

Transactierapporten aanpassen

U kunt uw transactierapporten aanpassen door kolommen met gegevens over transacties, uitbetalingen, verzending, objecten en kopers toe te voegen of te verwijderen. Dat doet u als volgt:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen.
 2. Selecteer in het menu links Rapporten.
 3. Selecteer Transactierapportin het downloadgedeelte.
 4. Selecteer Kolominstellingen aanpassen.
 5. Selecteer Transactiegegevens, Uitbetalingsgegevens, Verzendgegevens, Objectgegevens of Objectgegevens.
  • In elk gedeelte kunt u kolommen voor uw rapport selecteren of deselecteren.
 6. Selecteer Opslaan.

Alle aanpassingen die u aanbrengt, gelden voor alle toekomstige transactierapporten. U kunt altijd terugkeren naar de standaardinstellingen door Standaardinstellingen herstellen te selecteren.

De tijden in uw transactierapport komen mogelijk niet overeen met de transactietijden in uw administratie vanwege verschillen tussen internationale tijdzones. Daardoor kan uw transactierapport soms wat afwijken van andere rapporten. Hieronder vindt u enkele van de gegevens die uw transactierapport kan bevatten. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie helpen met de afstemming:

 • Objectnummer: het unieke nummer van het object
 • Uitbetalingsnummer: het unieke nummer van de uitbetaling
 • Referentienummer: het unieke nummer van de transactie
 • Transactie-ID: de unieke ID die gegevens combineert over een koper, object en objectprijs
 • Nettobedrag: het nettobedrag dat u voor de transactie ontvangt
 • Uitbetalingsmethode: de gekoppelde bankrekening voor de uitbetaling
 • Status: de status van de transactie
 • Reden van blokkering: aanvullende informatie over de blokkeringsstatus van een transactie
 • Verkoopcommissie: kosten berekend als een variabel percentage van het totale bedrag van elke verkoop, plus een vast bedrag voor elke verkoop. Deze kosten worden afgetrokken van de uitbetaling die u ontvangt.

Tip
Als geld van u is geblokkeerd, vindt u de gegevens in uw transactierapport.

Financieel overzicht

Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw maandelijkse accountactiviteit. Aan het begin van elke maand ontvangt u een e-mail om u te laten weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Uw financiële overzicht bevat een samenvatting van uw verkoopactiviteiten en een gedetailleerde weergave van uw transacties, waaronder informatie over bestellingen, claims, terugbetalingen, betalingsgeschillen en uitbetalingen voor die maand.

Zo downloadt u uw financiële overzicht in de Verkopershub en Mijn eBay:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen of in Mijn eBay naar Betalingen.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer Afschriften.
 4. Selecteer Downloaden naast het overzicht dat u wilt downloaden.
 5. Selecteer Overzicht of Volledig afschrift.

Financiële overzichten zijn tien jaar beschikbaar om te worden gedownload. Het overzicht is geen factuur en vervangt geen bestaande rapporten.

Tip
U vindt een overzicht van uw kosten en crediteringen op uw maandelijkse financiële overzicht of in een gedownload transactierapport. Beide zijn beschikbaar in de Verkopershub.

Factuur

Uw factuur omvat verleende diensten en alle toepasselijke verkoperskosten en andere kosten. Aan het begin van elke maand laten we u via een e-mail weten dat u uw financiële overzicht kunt downloaden. Uw factuur bevat de toepasselijke belasting op kosten en andere kosten die al zijn afgeschreven van uw beschikbare, verwerkte en geblokkeerde saldo. Als u op meerdere eBay-sites verkoopt, ziet u de kosten en belastingen gegroepeerd op valuta.

U kunt uw factuur downloaden in de Verkopershub of Mijn eBay. Dat doet u als volgt:

 1. Ga in de Verkopershub naar het tabblad Betalingen of in Mijn eBay naar Betalingen.
 2. Selecteer Rapporten.
 3. Selecteer het tabblad Facturen. U ziet de lijst met beschikbare facturen per maand.
 4. Als u een rapport voor een bepaalde maand wilt downloaden, selecteert u Overzicht downloaden of Details downloaden.

Tip
U kunt in de Verkopershub rapporten, overzichten en facturen downloaden om uw eigen administratie af te stemmen met de gegevens van eBay. We raden u aan een financieel adviseur te raadplegen voor de financiële afstemming van deze gegevens.

Vond u deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.