Dit hebben we gevonden voor 'Transactieproblemen en wanneer ze worden verwijderd'

Er wordt van verkopers verwacht dat ze voor tevreden kopers zorgen. Als een koper een slechte ervaring heeft met een transactie kan dat leiden tot een probleem voor de verkoper. De volgende situaties worden als problemen geteld:

  • Door de verkoper geannuleerde transacties (u hebt het object niet meer of u wilt het niet verzenden)
  • Zonder oplossing gesloten geschillen (nadat eBay heeft ingegrepen en de verkoper aansprakelijk is gebleken)             

Problemen worden in de volgende gevallen automatisch verwijderd:

  • De koper heeft niet voor een object betaald en er wordt een geschil wegens een onbetaald object tegen de koper geopend
  • Het probleem is rechtstreeks veroorzaakt door een eBay-probleem
  • We ondernemen actie tegen een koper wegens activiteiten die in strijd zijn met ons beleid voor kooppraktijken
  • We kunnen bepalen dat het probleem het directe resultaat was van systeemvertragingen in de verzending of de communicatie. Gebeurtenissen die in aanmerking komen, worden weergegeven op ons mededelingenbord.

Het maximale aantal toegestane problemen verschilt per verkoperniveau:

Topverkoper

 Minder dan of gelijk aan 0,5% van de transacties en 3 of minder problemen van unieke kopers

Uitstekend

 Minder dan of gelijk aan 2% van de transacties en 4 of minder problemen van unieke kopers

Ondermaats

 Meer dan 2% van de transacties en 5 of meer problemen van unieke kopers

U kunt uw verkoperprestaties bekijken om te zien hoe goed u het doet als verkoper. Het rapport met uw percentage transactieproblemen geeft aan welke transacties tot problemen hebben geleid.

Het probleempercentage is het aantal door de verkoper geannuleerde transacties plus het aantal zonder oplossing gesloten geschillen, gedeeld door het totale aantal transacties.

Meer weten:

Vond u deze informatie nuttig?

100 tekens resterend

Bedankt voor uw feedback! Klik voor meer hulp op Contact opnemen.